ဗဆက
departmentsTENDER SPECIFICATION

1. Electronic Fuel Injection System with Accessories 1 Set

(a) E.F.I type Octane engine (1 JZ of 1 G) water coll

(b) Engine Stand with Radiator.

(c) Desk Unit (Computer, ECU, Sensor Assy)

(d) with Auto Gear Box and Battery.

(e) Fuel Tank with Fuel and Fuel Supply line.

2. 10 DVA Step-up Transformer all Auto with standard accessories. 1 Set

(a) Local mode (Nibban, Ecoopower)

(b) 1 year warranty. (Minimum)

3. Colour Printer A4 (Laser)

(a) Printer/Scanner/Copy/Fax (4 in 1)

(b) 12 PPM, Colour 8 PPM.

(c) Konica 1690 MF.

(d) 1 year warranty. (Minimum)

4. Argon Welding Transformer & Accessories

(a) Input voltage (Single Phase) 220+_50%

(b) Frequency (50Gz or 60Hz)

(c) Power output ( 7 KVA)

(d) output intensity (10A to 200A)

(e) Output Voltage (50V to 70V)

(f) Efficiency (60%)

(g) Welding stick (1.6 to 3.2mm)

(h) Argon gas welding cylinder & regulator (2 Sets)

(i) TIG Soldering Gun ( 2Nos.)

(j) Argon Gas Pipe (60ft.)

(k) Express plug ( 2Nos.)

(l) Welding Cable (40ft.)

(m) Mass clamp or Earth clamp (2Nos.)

(n) Earth Wire (40ft.)

(o) MIG welding electrode (20Coils)

(p) Chrome Welding Rod (20 Packets)

Remarks

- Machine can be used when the electric power becomes weak up to 180 volt.

- High working efficiency.

- With overload and overheat protection mode.

- Digital welding vurrent display.

- Have two functions, rod welding (MIG welding) and Argon gas welding (TIG welding).

- Welding materials: Iron, Stainless steel.

- Welding stick diameter: up to 4 mm.

5. Electronic Digital Theodolite with Standard accessories

(SOKKIA or NIKON) (including one extra battery)

(a) Telecope

(1) Magnification - 30 x (minimum)

(2) Field of view - 1’ 20”

(3) Minimum focusing distance – 0.7 m

(4) Stadia Constant -100

(b) Angle measurement

(1) Minimum reading - 1 sec

(2) Accuracy - Horizontal 3 sec maximum

(c) Display

-Dot matrix duel line LCD with keyboard, double face, both side.

(d) Optical plummet

(1) Magnification -30x (minimum)

(2) Image -erect

(3) Minimum focusing range -0.5m

(e) Compensator

-Single axis belt in automatic compensator.

(f) Power source

-Minimum operating time 20hrs, recharge able battery.

(g) Warranty period -1 year minimum

(h) Price validity -3 months minimum after closing date oftender.

(i) After Sales Service -to be mentioned by supplier

(j) Country of Origin -Japan

(k) General -Water Proff

6. Automatic Level with standard accessories. (SOKKIA or NIKON) 1 No.

(a) Telescope

(1) Magnification -28x (minimum)

(2) Field of view -1’ 2P

(3) Minimum focusing distance -0.75 m

(4) Stadia Constant -100

(b) Accuracy

+_ 2.0mm (+2ppmx1km) double run leveling (mse)(maximum)

(c) Country of origin -Japan

7. Flat head aluminum tripod. - 2 Nos.

8. Aluminum staff (ft-m, 3 step) - 2 Nos.

9. Survey steel tape (100ft) with tension measuring instrument. - 1No.

10. Engineering survey chain.(100 ft.) - 1 No.

11. Prismatic compass. (minimum reading 15 minute) - 1 No.

ဆက္သြယ္ရန္

တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ ့ဥကၠဌ

ဗဟုိပို ့ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း

မိတၳီလာၿမိဳ႕

phone:၀၆၄-၂၃၅၄၅

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖုန္းနံပတ္ ၀၉-၄၃၀၅၈၅၈၉ သုိ ့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။