အစသို႔
ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန

ဗဟိုပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားမွ ေရးသားတင္ျပပါသည္။

engine3

ပို႕ေဆာင္ရထား စြမ္းပကားတြက္

မနားထမ္းရြက္ ပို႕/ဆက္မွသည္

တိုင္းျပည္အက်ိဳး ျမဲသယ္ပိုးမည္

ဒို႕ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ဓြန္႕ရွည္တည္။

moving-picture-rattling-locomotive-animated-gif

ဦးေဇယ်ာလြင္(လ/ထကထိက)

ရထားသင္တန္းဌာနခြဲ

            images                   images5

 


 

" A life among the trains "

1/   Life is ...... But a train

that runs straight forward

Sometimes curves.

2/   Life  is  .......  But a train

that passed a green grove (or)

a cool and clam and peaceful brook  (or else)

a vast golden paddy field  ( If not)

a  dusty village  (but then)

An urban sleeping

Under a neon light

And no more.

3/   Life is .......  But a train

Albeit near

that cannot meet at a point

Under  the wheels of the train

on  parallel  railroads.

4/   Life is ......  But a variety up train

running to and fro and 

up and down

along the track of life cylce .

5/  Life is ..... But a train

On  a track of its  ups and  downs

through thick  or  thin

A well-furnished special express train

An ordinary train in ordinary life

A freight train in the struggle of life

A mail train with variety of tasks

A local train within commuting distance

A train with heavy burden

Of all  walks of life .........../

6/    Actually ,

Life is ......... But a colourful stage

A life among the trains

A train among the lives

A variety of train

Keep on running

Until  the end of the life cycle.

moving-picture-rattling-locomotive-animated-gif

composed by U  Zayar lwin

(Assistant Lecturer) Railways Department

translated by U than tun (Sagaing)

cartoon

အလုပ္ကုိေပးျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ရာေရာက္ၾကပါေစ

မိဘမ်ား သားသမီးမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ခ်စ္ရင္ျဖင့္ အထုတ္ကုိေပးျခင္းထက္ အလုပ္ကုိေပးျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ရာေရာက္ၾကပါေစဖုိ႕
  • ယေန႕ေခတ္မွာ ပညာေခတ္ျဖစ္လာၿပီး မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကုိ ဥစၥာအေမြေပးခဲ႕ေသာ္ဳငားလည္း ကုေဋ ၈၀ သူေဌးသားဇာတ္ထုတ္လုိ အနာဂတ္မေသခ်ာရွိတတ္ပါတယ္။ ေခတ္မီသူတိုင္း နည္းပညာဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အမီလုိက္ေနၾကရာ အုိင္တီနည္းပညာနည္းတူ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးကဏၭဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ႕ ပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လာပါတယ္။
  • ထုိ႕အတူ အာဆီယံ (၁၀) ႏုိင္ငံရဲ႕ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈအားမွာလည္း အရွိန္အဟုန္ျမင့္တုိးတက္လာရာ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အာဆီယံႏဳိင္ငံအခ်င္းခ်င္း (Free Flow of Skill  Laboru)ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားလြတ္လပ္စြာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းက႑    ပါ၀င္လာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၌လုပ္သားေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းလာေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။
  • ထုိအခါျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူငယ္အမ်ားစုမွ အုိင္တီးနည္းပညာနယ္ပယ္၌လည္းေက်ာင္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌လည္းေကာင္း အလုပ္ အကုိင္အခြင့္အလန္းမ်ားေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ရာအတတ္ပညာမ်ားျပည့္စုံေနေရးသင္ၾကားေလ႕က်င့္ေပးရမည့္တာ၀န္မ်ား မိဘမ်ား၏ အဓိက တာ၀န္ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၏ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားမွာ အေရးပါလာမည္ျဖစ္ ၿပီးကၽြမ္းက်င္ ယာဥ္ေမာင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရးႀကီး၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ရာ စိတ္ခ်ရေသာ ယာဥ္ေမာင္း၊ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းကုိ လုိက္နာေသာ ႏုိင္ငံႀကီးသားပီသသည့္ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက အာဆီယံႏုိ င္ငံမ်ားအတြင္း၌ပါ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းလာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္းမွလည္း တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွျဖည့္ဆည္းေပးေနပါတယ္။ စည္းကမ္း စနစ္ေကာင္းမြန္ၿပီး အတတ္ပညာမ်ားကုိ စိတ္ေစတနာအျပည့္အ၀နဲ႕ တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၾကားေပးမည့္ ၀ါရင့္ကြ်မ္းက်င္ ဆရာမ်ား လည္း ျပည့္စုံစြာရွိတဲ႕ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ သရုပ္ျပပစၥည္းမ်းာ၊ ေခတ္မီယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ E.F.I အင္ဂ်င္၊ ပါ၀ါ စတီယာရင္ႏွင့္ေအာ္တုိဂီယာမ်ားအေၾကာင္းလည္း ဂဃဏန သိေအာင္သင္ၾကားေပးမဲ႕ေနရာတစ္ေနရာတလည္းျဖစ္ပါတယ္။
  • “ခ” လုိင္စင္ရရွိေရးကုိလည္း ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွယာဥ္စည္းကမ္း/လမ္းစည္းကမ္းမ်ား စာေတြ႕လက္ေတြ႕ လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး သင္လုိင္စင္ ၃လျပည့္ခ်ိန္၌  “ခ” လုိင္စင္လက္၀ယ္ရရွိေရးကုိေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာျပည္တြင္း၌လည္း ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သားမ်းအျဖစ္လုပ္ကုိင္ႏဳိင္ေသာအခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လုိ႕ မိဘမ်ားအေနနဲ႕ ကုိယ့္သားသမီးမ်ား ဘ၀ေနာင္ေရး စိတ္ေအး ရေအာင္အတတ္ပညာတစ္ခုေပးႏုိင္တဲ႕အခြင့္အလမ္းေကာင္းကုိလက္မလႊတ္မိေစဖုိ႕အထုတ္ကုိေပးျခင္းထက္အလုပ္ကုိေပးျခင္းကသာ ေနာင္ေရး ခုိင္မာစိတ္ေအးရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႕ေၾကျကေမာင္းခတ္လုိက္ပါတယ္။

ခ်ဳိေဌး (ကထိက)

23-2-2013

ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ႕လိပ္စာမ်ားကေတာ့-

သင္တန္းမွဴး
ျပင္ပယာဥ္ေမာင္း/ယာဥ္ျပင္သင္တန္း
ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလမ္း
မိတၳီလာၿမိဳ႕


ဖုန္း-၀၆၄-၂၃၅၄၅ (လုိင္းခြဲ ၁၁၃)/ ၀၉-၄၉၂၉၃၇၃၇

တုိ႕ေက်ာင္းေတာ္မွဟာသမ်ား